Udst 0719
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1883]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne