Udst 0720
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1884]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne