Udst 0722
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1886]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne