Udst 0723
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1887]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne