Udst 0724
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1888]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne