Udst 0725
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1889]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne