Udst 0726
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1890]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne