Udst 0727
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1891]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne