Udst 0728
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1892]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne