Udst 0729
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1893]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne