Udst 0730
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1894]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne