Udst 0731
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1895]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skjønne