Udst 0749
Udstillingsrelateret materiale

Kunst-Udstillingen ved Charlottenborg Foraaret 1914

Kunst-Udstillingen ved Charlottenborg Foraaret 1914