Udst 0753
Udstillingsrelateret materiale

Kunst-Udstillingen ved Charlottenborg Foraaret 1918

Kunst-Udstillingen ved Charlottenborg Foraaret 1918