Udst 0756
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1896]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademi for de skønne