Udst 0866
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over arbejder paa mindeudstillingen for Agnes og Harld Slott-Møller samt over akvareller af maleren Chr. F. Beck og arbejder af andre danske kunstnere

Fortegnelse over arbejder paa mindeudstillingen for Agnes og Harld Slott-Møller samt over akvarelle