Udst 0906
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Prof. Chr. Zacho's efterladte malerier og studier udstillede i kunstudstillingsbygningen ved Charlottenborg 5-12. Oktober 1913

Fortegnelse over Prof. Chr. Zacho's efterladte malerier og studier