Luk
Fullcreen argentari ra foto

Et eksempel på ra-foto - Arco dei Argentari, Rom