Luk
Fullcreen f sch 2

Fäschs Arkitekturtraktat

”Anvisninger til opførelse af portaler” udgør fjerde bind af Johann Rudolp Fäschs Grundmässige Anweisung zu den Verzierungen der Fenster, Thüren etc. I-V. Fäsch (1680-1749), som var officer i kurfyrstendømmet Sachsens ingeniørkorps, udarbejdede arkitekturtraktater som led i uddannelsen af militærarkitekter.